SUNNDAL FLYKLUBB                                    VINNU FLYPLASS-ENSU

SFK       

Bli medlem

Sunndal Flyklubb er underlagt Norges Luftsportforbund(NLF) som organiserer både modellflyging, mikroflyflyging og motorflyging.

Nye medlemmer i alle aldre ønskes velkommne. Innmelding i NLF og Sunndal Flyklubb gjør du her:

http://www.nlf.no/bli-medlem

Går du med en drøm om å bli pilot?

Informasjon om de enkelte luftsportsgrener finner du her:

Teori

Teoripensumet er nesten det samme både for mikro- og motorfly. Teorien er en kombinasjon av selvstudium, klasseromsundervisning og nettbaserte kurs.

Se:  www.luftfartsskolen.no    eller        http://www.privatfly.no/

Praktisk flygetrening

Mikrofly:

Sunndal Flyklubb samarbeider med Oppdal Flyklubb om utdanning til mikroflybeviset.

Se også Mikroflyseksjonen i NLF

 Kontaktperson Mikrofly.

Motorfly:

I Midt-Norge tilbyr Molde Aeroklubb , Møre Flyklubb i Kristiansund, Værnes Flyklubb eller Tynset Flyklubb skoling til privatflygersertifikatet.

Se også Motorflyseksjonen i NLF

 

Modellfly:

For å fly modellfly eller droner på flyplassen kreves  opplæring på typen og medlemskap i Sunndal Flyklubb eller en annen klubb tilsluttet NLF. Se også Bruk av modellfly

Ønsker du å begynne å fly modellfly har Sunndal Flyklubb mange erfarne modellflygere som kan bidra med opplæring og annen informasjon.

 Kontaktperson Modellopplæring.